Στρατηγικοί Άξονες

Διατηρούμε και εδραιώνουμε την ηγετική μας θέση, μέσα από την πορεία ανάπτυξης, καινοτομίας, ποιότητας και συνεισφοράς στο κοινωνικό σύνολο που έχουμε ήδη χαράξει.

• Ενδυναμώνουμε το διεθνές προφίλ του Ομίλου μέσα από στρατηγικές συμμαχίες, συνέργειες και εξαγωγική επέκταση του δικτύου μας.

• Προάγουμε την προστιθέμενη αξία σε κάθε μας δραστηριότητα και επενδύουμε σε καινοτομία, ποιότητα και ασφάλεια προϊόντων και υπηρεσιών.

• Στηρίζουμε την κοινωνία και τους εργαζομένους μας ενάντια στις συγκυρίες των εποχών.​