.

Συχνές ερωτήσεις

1. Μπορεί κάποιος να αποκτήσει το master franchising για περισσότερες από μια χώρες ή/και για περισσότερα από ένα σήματα;

Η Εταιρία αναζητά master franchisees που θα πληρούν τις προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Ένα ευρύ portfolio σημάτων ή/και χωρών είναι σε πολλές περιπτώσεις οικονομικά αποτελεσματικό και αυξάνει τα περιθώρια κέρδους από τέτοιου είδους επενδύσεις

2. Ποια είναι η διαθεσιμότητα για απόκτηση αποκλειστικής δικαιόχρησης σε μια συγκεκριμένη χώρα, και πόσο κοστίζει η απόκτηση του δικαιώματος αυτού;

Τη διαθεσιμότητα για κάποια συγκεκριμένη χώρα μπορεί κανείς να διερευνήσει στην ενότητα «Καταχώρηση Αίτησης Ενδιαφέροντος». Το κόστος δικαιόχρησης ορίζεται σύμφωνα με τη δυναμική ανάπτυξης και τα δημογραφικά της κάθε χώρας

3. Υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης δικαιόχρησης κάποιου σήματος σε χώρα με υπάρχουσα συμφωνία αποκλειστικής δικαιόχρησης;

Η δυνατότητα αυτή δίνεται μέσω του sub-franchising, της δυνατότητας δικαιόχρησης μέσω συμφωνίας με το αποκλιεστικό δικαιούχο της κάθε χώρας. Τη διαθεσιμότητα για κάτι τέτοιο μπορεί κανείς να διερευνήσει στην ενότητα «Καταχώρηση Αίτησης Ενδιαφέροντος»

4. Υπάρχει η δυνατότητα μερικής απόκτησης δικαιώματος δικαιόχρησης σε χώρα όπου δεν υπάρχει συμφωνία;

Στόχος μας είναι η εξεύρεση Κύριου Δικαιοπάροχου, που θα αναλάβει την εκπροσώπηση, διαχείριση και ανάπτυξη του σήματος ή των σημάτων στη σχετική γεωγραφική περιοχή.

5. Είναι πιθανή η επενδυτική συμμετοχή της Εταιρίας;

Δεν αναζητούμε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα διαχειρισθεί ή θα συνδιαχειρισθεί πιθανή επένδυσή μας σε οποιαδήποτε χώρα. Αναζητούμε Κύριο Δικαιοπάροχο, που θα αναλάβει την εκπροσώπηση, διαχείριση και ανάπτυξη του σήματος ή των σημάτων στη σχετική γεωγραφική περιοχή.