CCC OOONNNSSS IIILLL IIIUUULLL JJJ UUUDDDEEE % % %EE E ... · ccc ooonnnsss iiilll iiiuuulll jjj uuudddeee % % %ee. e aaannn ccc ooonnnsss ttt aaannn % % %aa. a - - 241 -40 - 1 - - [PDF Document] (2024)

CCC OOONNNSSS IIILLL IIIUUULLL JJJ UUUDDDEEE % % %EE E ...· ccc ooonnnsss iiilll iiiuuulll jjj uuudddeee % % %ee. e aaannn ccc ooonnnsss ttt aaannn % % %aa. a - - 241 -40 - 1 - - [PDF Document] (1)

Nr.8149 din 31.03.2017

SITUATIE BURSIERI SEMESTRUL I -AN SCOLAR 2016-2017- IN URMA REZULTATELOR SEM II 2015-2016, precum si premierea primilor trei elevi din fiecare unitate şcolară din mediul

NR.

CRT.NUME SI PRENUME CLASA

loc

LICEU

BURSA

LICEU

total

burse 4

luni sem I

an scolar

2016-

2017

CNP LICEU SCOALA DE PROVENIENTA

1 PLEVITI GH. ALEXANDRA IX I 150 600 COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ CONSTANŢA LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE ISTRĂŢOIU’ DELENI

2 COMAN C. MIHAELA VALENTINA IX III 50 200 COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ CONSTANŢA LICEUL TEHNOLOGIC CRUCEA

3 MUREȘANU I. IOANA DENISA IX I 150 600 COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ CONSTANŢA LICEUL TEHNOLOGIC INDEPENDENŢA

4 COMAN M. RAMONA ALEXANDRA IX II 100 400 COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’DAN SPĂTARU’ ALIMAN

5 DUMITRU C. RUXANDRA LUCIANA COSMINA IX II 100 400 COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’IOAN ATANASIU’ LIPNIŢA

6 CADÎR I. SINEM GEANSEL IX I 150 600 COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ CONSTANŢA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CIOCÂRLIA

7 NICULAIE M. ANDREEA NICOLETA IX II 100 400 COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ CONSTANŢA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CIOCÂRLIA

8 SIVRIU G. SORINA IONELA IX I 150 600 COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DUNĂRENI

9 ENCICA G MIHAELA IX III 50 200 COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DUNĂRENI

10 SUBA A. BIANCA MARIA IX III 50 200 COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 OLTINA

11 ENĂCACHE D. OANA MARIA IX III 50 200 COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SIMINOC

12 NEAMŢU G. ANA-MARIA IX III 50 200 COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 COCHIRLENI

13 POTLOG L. FLORI MIHAELA X II 100 400 COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ CONSTANŢA LICEUL TEHNOLOGIC ’IOAN N.ROMAN’ CONSTANŢA

14 CAUTISANU GH. ELENA LOREDANA X I 150 600 COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ CONSTANŢA

15 ANGHEL M. ROBERT NICUȘOR X B II 100 400 COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ CONSTANŢA

16 HONDREA P. EDUARD ANDREI X B II 100 400 COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ CONSTANŢA

17 PARNEA N. NICOLAS FILIP X C III 50 200 COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ CONSTANŢA

18 BERCEA M. DENISA ELENA X D II 100 400 COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ CONSTANŢA

19 FABIAN F. IULIA ANDREEA X D II 100 400 COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ CONSTANŢA

20 MOCANU H. CRISTINA X F I 150 600 COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ CONSTANŢA

rural care au promovat examenul de admitere în liceele din judeţul Constanţa, curs zi -elevi clasa a IX-a

LICEE MUNICIPIUL CONSTANTA

CCCOOONNNSSSIIILLLIIIUUULLL JJJUUUDDDEEEŢŢŢEEEAAANNN CCCOOONNNSSSTTTAAANNNŢŢŢAAA

● Bd.Tomis nr.51, Constanta - 900725● www.cjc.ro ● Tel.: +40-241-708001 / Fax:+40-241-708453 ● e-mail: [emailprotected]

CCC OOONNNSSS IIILLL IIIUUULLL JJJ UUUDDDEEE % % %EE E ...· ccc ooonnnsss iiilll iiiuuulll jjj uuudddeee % % %ee. e aaannn ccc ooonnnsss ttt aaannn % % %aa. a - - 241 -40 - 1 - - [PDF Document] (2)

NR.

CRT.NUME SI PRENUME CLASA

loc

LICEU

BURSA

LICEU

total

burse 4

luni sem I

an scolar

2016-

2017

CNP LICEU SCOALA DE PROVENIENTA

21 MUTICĂ M. MARIA X G III 50 200 COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ CONSTANŢA

22 DAVID I. CRISTIAN COSMIN X H II 100 400 COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ CONSTANŢA

23 APOSTOL C. MIRELA IONELA X H III 50 200 COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ CONSTANŢA

24 SIMION V. ELIZA ANA MARIA X H II 100 400 COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ CONSTANŢA

25 OANCEA I. ALINA-ELENA XI B II 100 400 COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ CONSTANŢA

26 SAVA R. ANA-MARIA XI B II 100 400 COLEGIUL COMERCIAL 'CAROL I' CONSTANTA

27 ALDESCU N. IOANA CÄTÄLINA XI B III 50 200 COLEGIUL COMERCIAL 'CAROL I' CONSTANTA

28 SANDU GHE. CRISTINA-MARIANA XI C I 150 600 COLEGIUL COMERCIAL 'CAROL I' CONSTANTA

29 MOCANU R. GABRIEL XI C III 50 200 COLEGIUL COMERCIAL 'CAROL I' CONSTANTA

30 MAREȘ G. ANDREEA - CRISTINA XI D I 150 600 COLEGIUL COMERCIAL 'CAROL I' CONSTANTA

31 PRUTIANU G. SILVIU-EUGEN XI D I 150 600 COLEGIUL COMERCIAL 'CAROL I' CONSTANTA

32 BĂNICA A. LUANA NICOLETA XI E II 100 400 COLEGIUL COMERCIAL 'CAROL I' CONSTANTA

33 HRISTESCU G-C. ANDREEA-MĂDĂLINA XI F I 150 600 COLEGIUL COMERCIAL 'CAROL I' CONSTANTA

34 ALEXANDRACHE IONELA XII I 150 600 COLEGIUL COMERCIAL 'CAROL I' CONSTANTA

35 DUMITRU MĂLINA ALEXANDRA XII D I 150 600 COLEGIUL COMERCIAL 'CAROL I' CONSTANTA

36 CARAMIHAI S. TEO IX III 50 200 LICEUL TEORETIC ’LUCIAN BLAGA’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 TARIVERDE

37 CHITUC C. MARIA CRISTIANA IX D III 50 200 COLEGIUL NAŢIONAL ’MIHAI EMINESCU’ CONSTANŢA LICEUL TEHNOLOGIC TOPRAISAR

38 JURCĂ M. ANDREI IX A I 150 600 COLEGIUL NAŢIONAL ’MIHAI EMINESCU’ CONSTANŢA LICEUL TEORETIC BĂNEASA

39 ALI J. AKAN NARCIS IX A III 50 200 COLEGIUL NAŢIONAL ’MIHAI EMINESCU’ CONSTANŢA LICEUL TEORETIC MIHAIL KOGĂLNICEANU

40 DICU A. IOANA CĂTĂLINA IX A I 150 600 COLEGIUL NAŢIONAL ’MIHAI EMINESCU’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’CRISTEA CARAMAN’ COGEALAC

41 BĂRĂSCU G. MARINELA IX E III 50 200 COLEGIUL NAŢIONAL ’MIHAI EMINESCU’ CONSTANŢA ŞC GIM ’VICEAMIRAL IOAN MURGESCU’ VALU LUI TRAIAN

42 DINCU J. VLAD SILVIAN IX A I 150 600 COLEGIUL NAŢIONAL ’MIHAI EMINESCU’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 OLTINA

43 DUMITRAȘCU D. ELENA CRISTINA IX E III 50 200 COLEGIUL NAŢIONAL ’MIHAI EMINESCU’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TUZLA

44 ALBU M. ADRIANA CRISTINA IX D I 150 600 COLEGIUL NAŢIONAL ’MIHAI EMINESCU’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 TARIVERDE

45 GIRTU M. SOTIR CRISTIAN X B II 100 400 COLEGIUL NAŢIONAL ’MIHAI EMINESCU’ CONSTANŢA

46 JITARU I. ION ALEXANDRU X A I 150 600 COLEGIUL NAŢIONAL ’MIHAI EMINESCU’ CONSTANŢA

47 MITREA C. ŞTEFAN ALEXANDRU X A II 100 400 COLEGIUL NAŢIONAL ’MIHAI EMINESCU’ CONSTANŢA

48 ŞTEFAN E. ROBERT CRISTIAN X A I 150 600 COLEGIUL NAŢIONAL ’MIHAI EMINESCU’ CONSTANŢA

49 TRUŢESCU F. ANDREEA YSABELA X A II 100 400 COLEGIUL NAŢIONAL ’MIHAI EMINESCU’ CONSTANŢA

50 GORCEA V. LAVINIA X B I 150 600 COLEGIUL NAŢIONAL ’MIHAI EMINESCU’ CONSTANŢA

51 POPESCU C. GEORGIANA X C III 50 200 COLEGIUL NAŢIONAL ’MIHAI EMINESCU’ CONSTANŢA

CCC OOONNNSSS IIILLL IIIUUULLL JJJ UUUDDDEEE % % %EE E ...· ccc ooonnnsss iiilll iiiuuulll jjj uuudddeee % % %ee. e aaannn ccc ooonnnsss ttt aaannn % % %aa. a - - 241 -40 - 1 - - [PDF Document] (3)

NR.

CRT.NUME SI PRENUME CLASA

loc

LICEU

BURSA

LICEU

total

burse 4

luni sem I

an scolar

2016-

2017

CNP LICEU SCOALA DE PROVENIENTA

52 VOICU M. REBECCA IOANA X E III 50 200 COLEGIUL NAŢIONAL ’MIHAI EMINESCU’ CONSTANŢA

53 VIZOC S. EDUARD MIHAI X F II 100 400 COLEGIUL NAŢIONAL ’MIHAI EMINESCU’ CONSTANŢA

54 SĂRBU P. RALUCA ANDREEA XI B III 50 200 COLEGIUL NATIONAL 'MIHAI EMINESCU' CONSTANTA

55 GEFER A. FERDA XI B I 150 600 COLEGIUL NATIONAL 'MIHAI EMINESCU' CONSTANTA

56 LUNGU CV. IULIAN-ALEXANDRU XI C I 150 600 COLEGIUL NATIONAL 'MIHAI EMINESCU' CONSTANTA

57 DAICU G. LUIZA- FLORENTINA XI C I 150 600 COLEGIUL NATIONAL 'MIHAI EMINESCU' CONSTANTA

58 SLAV I. ALEXANDRU SEBASTIAN XI C I 150 600 COLEGIUL NATIONAL 'MIHAI EMINESCU' CONSTANTA

59 SPÄTÄREANU S.. VLAD XI D III 50 200 COLEGIUL NATIONAL 'MIHAI EMINESCU' CONSTANTA

60 IONIŢĂ‚ L. MARIUS-MIHAI XI D II 100 400 COLEGIUL NATIONAL 'MIHAI EMINESCU' CONSTANTA

61 BURCEA I. NICOLETA-ANDREEA XI E II 100 400 COLEGIUL NATIONAL 'MIHAI EMINESCU' CONSTANTA

62 FLORESCU D. LOREDANA ANDREEA XI E I 150 600 COLEGIUL NATIONAL 'MIHAI EMINESCU' CONSTANTA

63 MEMET N. GEANER XI E II 100 400 COLEGIUL NATIONAL 'MIHAI EMINESCU' CONSTANTA

64 ATODIRESEI P. RALUCA-MARINELA XI F I 150 600 COLEGIUL NATIONAL 'MIHAI EMINESCU' CONSTANTA

65 SFÂRCEA GEORGE A XII A I 150 600 COLEGIUL NATIONAL 'MIHAI EMINESCU' CONSTANTA

66 ANDRONACHE DIANA XII A III 50 200 COLEGIUL NATIONAL 'MIHAI EMINESCU' CONSTANTA

67 GHERVASA TEODOR SEBASTIAN XII A III 50 200 COLEGIUL NATIONAL 'MIHAI EMINESCU' CONSTANTA

68 STOIAN IOANA ELENA XII A III 50 200 COLEGIUL NATIONAL 'MIHAI EMINESCU' CONSTANTA

69 GHRASE CRISTINA ROZALIA XII C III 50 200 COLEGIUL NATIONAL 'MIHAI EMINESCU' CONSTANTA

70 CARAMIHAI STELA XII C II 100 400 COLEGIUL NATIONAL 'MIHAI EMINESCU' CONSTANTA

71 IORDACHE ELENA XII D I 150 600 COLEGIUL NATIONAL 'MIHAI EMINESCU' CONSTANTA

72 PETRUT RAZVAN ANDREI XII F I 150 600 COLEGIUL NATIONAL 'MIHAI EMINESCU' CONSTANTA

73 POCEA MARIA IULIA XII F II 100 400 COLEGIUL NATIONAL 'MIHAI EMINESCU' CONSTANTA

74 VOINEAGU ALINA NICOLETA XII F II 100 400 COLEGIUL NATIONAL 'MIHAI EMINESCU' CONSTANTA

75 ILINCA GABRIEL MARIAN XII F I 150 600 COLEGIUL NATIONAL 'MIHAI EMINESCU' CONSTANTA

76 IOVAN MARIANA-ELENA XII G III 50 200 COLEGIUL NATIONAL 'MIHAI EMINESCU' CONSTANTA

77 SMĂU CRISTINA SIMONA XII G I 150 600 COLEGIUL NATIONAL 'MIHAI EMINESCU' CONSTANTA

78 ANTOHI-CRISTEA C. CĂLIN IX II 100 400 COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÂN’ CONSTANŢA LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE DUMITRESCU’ CUMPĂNA

79 ZAMFIRESCU I. GEORGE IULIAN IX I 150 600 COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÂN’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMANA

80 HOLMANU M. ANTONIO MARIUS IX II 100 400 COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÂN’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VALU LUI TRAIAN

81 CREŢU R. ARIANA X E I 150 600 COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÂN’ CONSTANŢA

CCC OOONNNSSS IIILLL IIIUUULLL JJJ UUUDDDEEE % % %EE E ...· ccc ooonnnsss iiilll iiiuuulll jjj uuudddeee % % %ee. e aaannn ccc ooonnnsss ttt aaannn % % %aa. a - - 241 -40 - 1 - - [PDF Document] (4)

NR.

CRT.NUME SI PRENUME CLASA

loc

LICEU

BURSA

LICEU

total

burse 4

luni sem I

an scolar

2016-

2017

CNP LICEU SCOALA DE PROVENIENTA

82 ROSU D. ANDREEA FLORINA X B I 150 600 COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÂN’ CONSTANŢA

83 STROE M. ANDREEA VALENTINA X B I 150 600 COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÂN’ CONSTANŢA

84 TUDOSĂ M. COSMINA X A II 100 400 COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÂN’ CONSTANŢA

85 ZELCA C. DIANA-ELENA XI B I 150 600 COLEGIUL NATIONAL 'MIRCEA CEL BATRAN' CONSTANTA

86 CURTNAZAR S. GEANSEL-AYTEN XI A I 150 600 COLEGIUL NATIONAL 'MIRCEA CEL BATRAN' CONSTANTA

87 ZELCA CRISTIAN XII G I 150 600 COLEGIUL NATIONAL 'MIRCEA CEL BATRAN' CONSTANTA

88 JITARU ANDREI ADRIAN XII B I 150 600 COLEGIUL NATIONAL 'MIRCEA CEL BATRAN' CONSTANTA

89 GULEA GEORGIANA LORENA XII D I 150 600 COLEGIUL NATIONAL 'MIRCEA CEL BATRAN' CONSTANTA

90 PITI MIHAI XII D III 50 200 COLEGIUL NATIONAL 'MIRCEA CEL BATRAN' CONSTANTA

91 DIMA ROBERT IONUŢ XII G I 150 600 COLEGIUL NATIONAL 'MIRCEA CEL BATRAN' CONSTANTA

92 MUNTEANU CLAUDIA - ELENA XII D I 150 600 COLEGIUL NATIONAL 'MIRCEA CEL BATRAN' CONSTANTA

93 IVAN M. ANDREI IX E I 150 600 COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ’CONSTANTIN BRĂTESCU’ CONSTANŢA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 RASOVA

94 TODIRICA V LARISA ANDRA IX B II 100 400 COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ’CONSTANTIN BRĂTESCU’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PEŞTERA

95 PANAINTE M OANA RALUCA IX A I 150 600 COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ’CONSTANTIN BRĂTESCU’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TÂRGUŞOR

96 ASIM I CAMELIA IULIANA IX B I 150 600 COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ’CONSTANTIN BRĂTESCU’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 NUNTAŞI

97 MANOLACHE I IULIANA ANDREEA IX B I 150 600 COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ’CONSTANTIN BRĂTESCU’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’IULIU VALAORI’ NISIPARI

98 BURDUN G. ELENA EMILIA X B III 50 200 COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ’CONSTANTIN BRĂTESCU’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ 'A. GHENCEA' SĂCELE

99 ROTARIU C. IONELA RUXANDRA X II 100 400 COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ’CONSTANTIN BRĂTESCU’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ 'A. GHENCEA' SĂCELE

100 CARP M. ALEXANDRA GABRIELA X A I 150 600 COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ’CONSTANTIN BRĂTESCU’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DOROBANŢU

101 BIBICĂ N. CRISTINA X B I 150 600 COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ’CONSTANTIN BRĂTESCU’ CONSTANŢA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 RASOVA

102 IOVU V. DENISA GENOVEVA X B I 150 600 COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ’CONSTANTIN BRĂTESCU’ CONSTANŢA

103 CURT N. LAURA IULIANA X B II 100 400 COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ’CONSTANTIN BRĂTESCU’ CONSTANŢA

104 ALBU I. MARIAN X E III 50 200 COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ’CONSTANTIN BRĂTESCU’ CONSTANŢA

105 DRĂGULINESCU MIRUNA LUIZA XI II 100 400 COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ’CONSTANTIN BRĂTESCU’ CONSTANŢA

106 TÂRPAN V. OANA-IULIANA XI A II 100 400 COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC 'CONSTANTIN BRATESCU' CONSTANTA

107 ALPETRII G. LILIANA NICOLETA XI A I 150 600 COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC 'CONSTANTIN BRATESCU' CONSTANTA

108 LUPU G. LARISA GEANINA XI A II 100 400 COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC 'CONSTANTIN BRATESCU' CONSTANTA

109 ANGHEL V. MIHAELA-ALEXANDRA XI A II 100 400 COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC 'CONSTANTIN BRATESCU' CONSTANTA

110 RADU N. DIANA-MARILENA XI A III 50 200 COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC 'CONSTANTIN BRATESCU' CONSTANTA

111 ICHIM P. STELIANA STELUČšA XI B I 150 600 COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC 'CONSTANTIN BRATESCU' CONSTANTA

112 CIUREA P. ANDREEA-RAMONA XI B II 100 400 COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC 'CONSTANTIN BRATESCU' CONSTANTA

CCC OOONNNSSS IIILLL IIIUUULLL JJJ UUUDDDEEE % % %EE E ...· ccc ooonnnsss iiilll iiiuuulll jjj uuudddeee % % %ee. e aaannn ccc ooonnnsss ttt aaannn % % %aa. a - - 241 -40 - 1 - - [PDF Document] (5)

NR.

CRT.NUME SI PRENUME CLASA

loc

LICEU

BURSA

LICEU

total

burse 4

luni sem I

an scolar

2016-

2017

CNP LICEU SCOALA DE PROVENIENTA

113 MIHAI D. CÄTÄLINA-IONELA XI E I 150 600

CNP COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC 'CONSTANTIN BRATESCU' CONSTANTA

114 IURCIUC M. GEORGE XI E III 50 200 COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC 'CONSTANTIN BRATESCU' CONSTANTA

115 DEMOSTENE I. NICOLETA OANA XI E I 150 600 COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC 'CONSTANTIN BRATESCU' CONSTANTA

116 IOVU ROXANA VALENTINA XII A I 150 600 COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC 'CONSTANTIN BRATESCU' CONSTANTA

117 RADU ANDREEA MĂDĂLINA XII B II 100 400 COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC 'CONSTANTIN BRATESCU' CONSTANTA

118 FERARU BIANCA ELENA XII A II 100 400 COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC 'CONSTANTIN BRATESCU' CONSTANTA

119 GHEORGHE DIANA MARILENA XII A I 150 600 COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC 'CONSTANTIN BRATESCU' CONSTANTA

120 TRANDAFIR DENISA CRISTINA XII B I 150 600 COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC 'CONSTANTIN BRATESCU' CONSTANTA

121 HANU IULIA XII B III 50 200 COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC 'CONSTANTIN BRATESCU' CONSTANTA

122 PREDUT SANZIANA TEODORA XII C II 100 400 COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC 'CONSTANTIN BRATESCU' CONSTANTA

123 IONEL SIBEL-VALENTINA XII D III 50 200 COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC 'CONSTANTIN BRATESCU' CONSTANTA

124 PAVEL GEORGIANA ANDREEA XII D III 50 200 COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC 'CONSTANTIN BRATESCU' CONSTANTA

125 PODARU GABRIELA IULIANA XII D II 100 400 COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC 'CONSTANTIN BRATESCU' CONSTANTA

126 TURNEA T. AMALIA NICOLETA IX II 100 400 LICEUL TEHNOLOGIC ’VIRGIL MADGEARU’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 ALMALĂU

127 DIACONU L. SELENA LAURA IX III 50 200 LICEUL TEHNOLOGIC ’VIRGIL MADGEARU’ CONSTANŢA COLEGIUL AGRICOL POARTA ALBĂ

128 PĂDURARU V. ANDREEA NICOLETA IX II 100 400 LICEUL TEHNOLOGIC ’VIRGIL MADGEARU’ CONSTANŢA LICEUL TEHNOLOGIC INDEPENDENŢA

129 VOICULESCU C. ELENA ELISABETA IX III 50 200 LICEUL TEHNOLOGIC ’VIRGIL MADGEARU’ CONSTANŢA LICEUL TEHNOLOGIC INDEPENDENŢA

130 STOIAN V. ADELINA ANDREEA IX II 100 400 LICEUL TEHNOLOGIC ’VIRGIL MADGEARU’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’IULIU VALAORI’ NISIPARI

131 ANGHEL A. PAULA CĂTĂLINA IX III 50 200 LICEUL TEHNOLOGIC ’VIRGIL MADGEARU’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’MARIN VOINEA’ CERCHEZU

132 ROBU M. ANDREEA ERICA IX II 100 400 LICEUL TEHNOLOGIC ’VIRGIL MADGEARU’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’VASILE ALECSANDRI’ CORBU

133 GAVRILĂ S. IULIANA ROXANA IX I 150 600 LICEUL TEHNOLOGIC ’VIRGIL MADGEARU’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DOROBANŢU

134 PLETEA D. ANDREI FLORIN IX II 100 400 LICEUL TEHNOLOGIC ’VIRGIL MADGEARU’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DOROBANŢU

135 VOICU N. GEORGIANA LILIANA IX II 100 400 LICEUL TEHNOLOGIC ’VIRGIL MADGEARU’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DUNĂRENI

136 IORDACHE N. VALENTIN IX I 150 600 LICEUL TEHNOLOGIC ’VIRGIL MADGEARU’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SINOIE

137 TODERICĂ A. ANDREEA ROXANA IX III 50 200 LICEUL TEHNOLOGIC ’VIRGIL MADGEARU’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 MOVILIŢA

138 MOCANU H. ANDREEA IX II 100 400 LICEUL TEHNOLOGIC ’VIRGIL MADGEARU’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 OITUZ

139 ABOURIȚEI P. DIANA-MARIA IX II 100 400 LICEUL TEHNOLOGIC ’VIRGIL MADGEARU’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CULMEA

140 DIDILIUC A. CONSTANTIN EUGEN X III 50 200 LICEUL TEHNOLOGIC ’VIRGIL MADGEARU’ CONSTANŢA

141 GHEBARU C. IONELIA ALINA X III 50 200 LICEUL TEHNOLOGIC ’VIRGIL MADGEARU’ CONSTANŢA

142 MUNTEANU M. MARIUS GIGI X II 100 400 LICEUL TEHNOLOGIC ’VIRGIL MADGEARU’ CONSTANŢA

143 VLADULESCU P. ANDREEA DANIELA X II 100 400 LICEUL TEHNOLOGIC ’VIRGIL MADGEARU’ CONSTANŢA

144 ANDREI A. CRISTINA - MARIA XI F III 50 200 LICEUL TEHNOLOGIC 'VIRGIL MADGEARU' CONSTANTA

CCC OOONNNSSS IIILLL IIIUUULLL JJJ UUUDDDEEE % % %EE E ...· ccc ooonnnsss iiilll iiiuuulll jjj uuudddeee % % %ee. e aaannn ccc ooonnnsss ttt aaannn % % %aa. a - - 241 -40 - 1 - - [PDF Document] (6)

NR.

CRT.NUME SI PRENUME CLASA

loc

LICEU

BURSA

LICEU

total

burse 4

luni sem I

an scolar

2016-

2017

CNP LICEU SCOALA DE PROVENIENTA

145 CIOROIU G. MINA ANDREEA XI A II 100 400 LICEUL TEHNOLOGIC 'VIRGIL MADGEARU' CONSTANTA

146 MARINESCU O. GABRIELA-ROXANA XI B II 100 400 LICEUL TEHNOLOGIC 'VIRGIL MADGEARU' CONSTANTA

147 ABOURITEI CARMEN - FLORINA XII G I 150 600 LICEUL TEHNOLOGIC 'VIRGIL MADGEARU' CONSTANTA

148 DRĂGAN D. MĂDĂLINA GEORGIANA IX B I 150 600 LICEUL TEORETIC ’GEORGE EMIL PALADE’ CONSTANŢA LICEUL TEHNOLOGIC CRUCEA

149 BAGAIOF F. ANDREEA MĂDĂLINA IX A I 150 600 LICEUL TEORETIC ’GEORGE EMIL PALADE’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’MARIN VOINEA’ CERCHEZU

150 MĂNESCU CM. ALINA IX A II 100 400 LICEUL TEORETIC ’GEORGE EMIL PALADE’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SIMINOC

151 GHINEA I. FLORENTIN CLAUDIU X C I 150 600 LICEUL TEORETIC ’GEORGE EMIL PALADE’ CONSTANŢA

152 ZBENGHEA CI. BIANCA NICOLETA X C II 100 400 LICEUL TEORETIC ’GEORGE EMIL PALADE’ CONSTANŢA

153 CONŢU GH. ELENA XI A I 150 600 LICEUL TEORETIC 'GEORGE EMIL PALADE' CONSTANTA

154 GOGOAŞE N. ANA-MARIA XI A III 50 200 LICEUL TEORETIC 'GEORGE EMIL PALADE' CONSTANTA

155 NICULÄESII M. DIANA XI A II 100 400 LICEUL TEORETIC 'GEORGE EMIL PALADE' CONSTANTA

156 GHERMAN I. ALEXANDRA XI B III 50 200 LICEUL TEORETIC 'GEORGE EMIL PALADE' CONSTANTA

157 JIPA T. BIANCA-MIHAELA XI B I 150 600 LICEUL TEORETIC 'GEORGE EMIL PALADE' CONSTANTA

158 SCURTU G I. ANDRA GEORGIANA XI C III 50 200 LICEUL TEORETIC 'GEORGE EMIL PALADE' CONSTANTA

159 SIMION V. GEORGIANA-DANIELA XI C I 150 600 LICEUL TEORETIC 'GEORGE EMIL PALADE' CONSTANTA

160 COMAN A M. DANIELA - GEORGIANA XI C II 100 400 LICEUL TEORETIC 'GEORGE EMIL PALADE' CONSTANTA

161 ARDELEAN -. LILIANA-BIANCA XI C III 50 200 LICEUL TEORETIC 'GEORGE EMIL PALADE' CONSTANTA

162 ABDULA G. MELISSA MERVE XI C II 100 400 LICEUL TEORETIC 'GEORGE EMIL PALADE' CONSTANTA

163 MIHOC I. ŞTEFANIA-FRANCISCA XI C III 50 200 LICEUL TEORETIC 'GEORGE EMIL PALADE' CONSTANTA

164 GRAMÄ‚ I. DRAGOŞ ŞTEFAN XI C II 100 400 LICEUL TEORETIC 'GEORGE EMIL PALADE' CONSTANTA

165 CÄTÄUŢĂ V. BIANCA-DOINIŢA XI C I 150 600 LICEUL TEORETIC 'GEORGE EMIL PALADE' CONSTANTA

166 BADEA ALEXANDRA XII A III 50 200 LICEUL TEORETIC 'GEORGE EMIL PALADE' CONSTANTA

167 CĂTĂUŢA LARISA MĂLINA XII A I 150 600 LICEUL TEORETIC 'GEORGE EMIL PALADE' CONSTANTA

168 ABDURAMAN AYLIN XII A III 50 200 LICEUL TEORETIC 'GEORGE EMIL PALADE' CONSTANTA

169 GHIDION ALINA ANDREEA XII A III 50 200 LICEUL TEORETIC 'GEORGE EMIL PALADE' CONSTANTA

170 VLADUCEANU ELENA-FLORENTINA XII B III 50 200 LICEUL TEORETIC 'GEORGE EMIL PALADE' CONSTANTA

171 PRAHOVEANU ROXANA ELENA XII B I 150 600 LICEUL TEORETIC 'GEORGE EMIL PALADE' CONSTANTA

172 MINOIU ELENA XII C II 100 400 LICEUL TEORETIC 'GEORGE EMIL PALADE' CONSTANTA

173 CARAGEA ARZU XII C II 100 400 LICEUL TEORETIC 'GEORGE EMIL PALADE' CONSTANTA

174 TRUŞCĂ CV. FLAVIUS CRISTIAN IX I 150 600 LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII CONSTANŢALICEUL ’REGELE CAROL I’ OSTROV

CCC OOONNNSSS IIILLL IIIUUULLL JJJ UUUDDDEEE % % %EE E ...· ccc ooonnnsss iiilll iiiuuulll jjj uuudddeee % % %ee. e aaannn ccc ooonnnsss ttt aaannn % % %aa. a - - 241 -40 - 1 - - [PDF Document] (7)

NR.

CRT.NUME SI PRENUME CLASA

loc

LICEU

BURSA

LICEU

total

burse 4

luni sem I

an scolar

2016-

2017

CNP LICEU SCOALA DE PROVENIENTA

175 TIANU V. RAZVAN MARIAN IX III 50 200 LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII CONSTANŢAŞCOALA GIMNAZIALĂ ’EMIL GÂRLEANU’ BĂRĂGANU

176 CIUPERCA-MIREA C. VALENTINA IORDANAIX II 100 400 LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII CONSTANŢAŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 FÂNTÂNELE

177 PLUTEANU I. DAVID IX II 100 400 LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII CONSTANŢAŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 NUNTAŞI

178 TĂNASIE M. VIOREL GABRIEL IX III 50 200 LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII CONSTANŢAŞCOALA GIMNAZIALĂ ’GHEORGHE LAZĂR’ CORBU

179 NEAGU I. CONSTANTIN X B I 150 600 LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII CONSTANŢA

180 STAFIE G. ŞTEFAN GABRIEL X D I 150 600 LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII CONSTANŢA

181 POPUTANU L. MARIUS X D III 50 200 LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII CONSTANŢA

182 SULTAN V. OCTAVIAN MIHAI X F III 50 200 LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII CONSTANŢA

183 DERVIS E. ELVIS DENIS X G I 150 600 LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII CONSTANŢA

184 ANDREI A. ŞTEFAN VALENTIN XI B I 150 600 LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICA SI TELECOMUNICATII

CONSTANTA

185 COSTACHE M. EMILIAN VALERIU XI B I 150 600 LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICA SI TELECOMUNICATII

CONSTANTA

186 NEAGOE A. ALEXANDRU - GEORGIAN XI D II 100 400 LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICA SI TELECOMUNICATII

CONSTANTA

187 CÂRTOG ANDREI ALIN XII B II 100 400 LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICA SI TELECOMUNICATII

CONSTANTA

188 LASCU VILI OCTAVIAN XII E II 100 400 LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICA SI TELECOMUNICATII

CONSTANTA189 PETCU GH. TEODOR IX III 50 200 LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA LICEUL TEHNOLOGIC ’I.C.BRĂTIANU’ NICOLAE BĂLCESCU

190 BACIU SR. CONSTANTIN STELIAN IX I 150 600 LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA LICEUL TEHNOLOGIC ’MIHAI VITEAZUL’ MIHAI VITEAZU

191 TOŞCU F. DACIAN ALEXANDRU IX III 50 200 LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA LICEUL TEORETIC BĂNEASA

192 MATEESCU A. ION GABRIEL IX III 50 200 LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’CRISTEA CARAMAN’ COGEALAC

193 GÎLCĂ E. ANDREI GABRIEL IX I 150 600 LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’GHEORGHE LAZĂR’ CORBU

194 MARDARI M. MARIA MAGDALENA IX II 100 400 LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’NICHITA STĂNESCU’ MERENI

195 PANTĂ M. COSMINA GABRIELA IX II 100 400 LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA ŞC GIM ’VICEAMIRAL IOAN MURGESCU’ VALU LUI TRAIAN

196 DIEACONU C. RAZVAN LUCIAN IX I 150 600 LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 FÂNTÂNELE

197 DIMA I. ANA GABRIELA IX II 100 400 LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 OLTINA

198 GHERGHIN N. CLAUDIA ANAMARIA IX I 150 600 LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SIMINOC

199 BRANDABUR G. MARIAN VIOREL IX II 100 400 LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TÂRGUŞOR

200 NEACȘU M. ELIZA BIANCA IX I 150 600 LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TOPALU

201 TUDOR P. ALIN IULIAN IX II 100 400 LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TOPALU

202 VASILESCU C. ESTERA IX II 100 400 LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 TARIVERDE

203 LAZĂR F. ELENA ROXANA X I 150 600 LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA

204 MACIUCA D. NICOLAE X A I 150 600 LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA

205 TODIRAŞ IA. ROBERT MIHAI X B I 150 600 LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA

206 DUMITRU M. THEODOR DAVID X B I 150 600 LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA

207 GHEORGHE VV. CĂTĂLIN ALEXANDRU X B II 100 400 LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA

CCC OOONNNSSS IIILLL IIIUUULLL JJJ UUUDDDEEE % % %EE E ...· ccc ooonnnsss iiilll iiiuuulll jjj uuudddeee % % %ee. e aaannn ccc ooonnnsss ttt aaannn % % %aa. a - - 241 -40 - 1 - - [PDF Document] (8)

NR.

CRT.NUME SI PRENUME CLASA

loc

LICEU

BURSA

LICEU

total

burse 4

luni sem I

an scolar

2016-

2017

CNP LICEU SCOALA DE PROVENIENTA

208 RIHAN A. MAHMOUD X B II 100 400 LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA

209 GIURCĂ N. RALUCA FLORIANA X C III 50 200 LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA

210 TELETIN D. MARIA FLORI X C II 100 400 LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA

211 BADEA LD. MIHAELA CRISTINA X C II 100 400 LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA

212 IACOB E. MIHAI GABRIEL X C I 150 600 LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA

213 BÎRLIBA C. ELENA LUŞ X C I 150 600 LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA

214 BELEA C. VLAD NICOLAE X D III 50 200 LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA

215 ZARĂ C. MARIA X E III 50 200 LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA

216 IORGA N. FLAVIA-MARIA XI B III 50 200 LICEUL TEORETIC 'DECEBAL' CONSTANTA

217 MUNTEANU C. NICOLETA XI B III 50 200 LICEUL TEORETIC 'DECEBAL' CONSTANTA

218 PÄDUREANU M. BIANCA-EMILIA XI D I 150 600 LICEUL TEORETIC 'DECEBAL' CONSTANTA

219 CHICIU L-C. ALEXANDRA-ADRIANA XI D II 100 400 LICEUL TEORETIC 'DECEBAL' CONSTANTA

220 STOICA G-N. ANCA-MARIA XI D III 50 200 LICEUL TEORETIC 'DECEBAL' CONSTANTA

221 MIHALCEA M. ANDREEA CÄ‚TÄ‚LINA XI D I 150 600 LICEUL TEORETIC 'DECEBAL' CONSTANTA

222 MATE A. AMALIA-ANDREEA XI D I 150 600 LICEUL TEORETIC 'DECEBAL' CONSTANTA

223 GHELBAN C. ELENA XI E I 150 600 LICEUL TEORETIC 'DECEBAL' CONSTANTA

224 RÄDUȘ L. DARIA - MARIA XI F II 100 400 LICEUL TEORETIC 'DECEBAL' CONSTANTA

225 TANASE ROBERT GEORGE XII B I 150 600 LICEUL TEORETIC 'DECEBAL' CONSTANTA

226 IVAN ALEXANDRA MAGDALENA XII B III 50 200 LICEUL TEORETIC 'DECEBAL' CONSTANTA

227 RĂSUOŢEANU TIBERIU EDUARD XII B II 100 400 LICEUL TEORETIC 'DECEBAL' CONSTANTA

228 STAN ANDREI GEORGE XII B I 150 600 LICEUL TEORETIC 'DECEBAL' CONSTANTA

229 CĂRĂMIDĂ ANDEEA ELENA XII B I 150 600 LICEUL TEORETIC 'DECEBAL' CONSTANTA

230 EPTICI ROXANA XII B II 100 400 LICEUL TEORETIC 'DECEBAL' CONSTANTA

231 CALIL ELDA XII C II 100 400 LICEUL TEORETIC 'DECEBAL' CONSTANTA

232 CURTEANU ANDREI XII C II 100 400 LICEUL TEORETIC 'DECEBAL' CONSTANTA

233 TANASE DIANA-STEFANIA XII D I 150 600 LICEUL TEORETIC 'DECEBAL' CONSTANTA

234 COJANU ALINA MIHAELA XII D I 150 600 LICEUL TEORETIC 'DECEBAL' CONSTANTA

235 CIOCAN MONICA ALEXANDRA XII E I 150 600 LICEUL TEORETIC 'DECEBAL' CONSTANTA

236 CARP PATRICIA ELENA XII E II 100 400 LICEUL TEORETIC 'DECEBAL' CONSTANTA

CCC OOONNNSSS IIILLL IIIUUULLL JJJ UUUDDDEEE % % %EE E ...· ccc ooonnnsss iiilll iiiuuulll jjj uuudddeee % % %ee. e aaannn ccc ooonnnsss ttt aaannn % % %aa. a - - 241 -40 - 1 - - [PDF Document] (9)

NR.

CRT.NUME SI PRENUME CLASA

loc

LICEU

BURSA

LICEU

total

burse 4

luni sem I

an scolar

2016-

2017

CNP LICEU SCOALA DE PROVENIENTA

237 CONSTANTINESCU M. GABRIELA OLIVIA IX D II 100 400 LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCU’ CONSTANŢA LICEUL TEHNOLOGIC ’I.C.BRĂTIANU’ NICOLAE BĂLCESCU

238 MOISĂ P. ELENA IX C II 100 400 LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCU’ CONSTANŢA LICEUL TEHNOLOGIC CRUCEA

239 DOROIMAN P. LAURA MONICA IX B II 100 400 LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCU’ CONSTANŢA LICEUL TEORETIC BĂNEASA

240 HANU V. ISABELA MIHAELA IX C I 150 600 LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCU’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’EMIL GÂRLEANU’ BĂRĂGANU

241 ONUTU T. ANDREEA IX C II 100 400 LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCU’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’EMIL GÂRLEANU’ BĂRĂGANU

242 GHEORGHE NA. IONUŢ NICULAE IX A II 100 400 LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCU’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’GHEORGHE LAZĂR’ CORBU

243 LEONTE I. ANA MARIA IX D I 150 600 LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCU’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’VASILE ALECSANDRI’ CORBU

244 CHITU G. EKATERINA ANDREEA IX F I 150 600 LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCU’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ISTRIA

245 NEAGU I. EMANUEL IX F I 150 600 LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCU’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PANTELIMON

246 DRUGA A. LARISA ROXANA IX F I 150 600 LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCU’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PIATRA

247 GANEA N. ELENA DANIELA X C II 100 400 LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCU’ CONSTANŢA

248 NASTASE M. LORENA MARIA X C I 150 600 LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCU’ CONSTANŢA

249 TUDORICĂ M. ANDREEA NATALIA X E I 150 600 LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCU’ CONSTANŢA

250 MAGDĂU N. NICU LIVIU X E I 150 600 LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCU’ CONSTANŢA

251 TERZIU A. ANDRADA X E I 150 600 LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCU’ CONSTANŢA

252 DOBOSAN I. ALINA X E I 150 600 LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCU’ CONSTANŢA

253 LEANCU C. ALEXANDRA X E II 100 400 LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCU’ CONSTANŢA

254 BURCEA I. IOANA MIRABELA XI A II 100 400 LICEUL TEORETIC 'GEORGE CALINESCU' CONSTANTA

255 SER D. DORU-LEONARD XI A III 50 200 LICEUL TEORETIC 'GEORGE CALINESCU' CONSTANTA

256 TUREA A. NICUȘOR MIHAI XI A I 150 600 LICEUL TEORETIC 'GEORGE CALINESCU' CONSTANTA

257 BÄLAN N. MARIA NICOLETA XI B II 100 400 LICEUL TEORETIC 'GEORGE CALINESCU' CONSTANTA

258 SEPTAR V. MELISA XI C III 50 200 LICEUL TEORETIC 'GEORGE CALINESCU' CONSTANTA

259 MUSCALU-DAVID V. TEODORA ELENA XI C II 100 400 LICEUL TEORETIC 'GEORGE CALINESCU' CONSTANTA

260 MIRCICÄ‚ I. IRINA ELENA XI D III 50 200 LICEUL TEORETIC 'GEORGE CALINESCU' CONSTANTA

261 CLAPONEA M. ANDREEA GEORGIANA XI D II 100 400 LICEUL TEORETIC 'GEORGE CALINESCU' CONSTANTA

262 SARHOŞ I. ANDREEA XI D I 150 600 LICEUL TEORETIC 'GEORGE CALINESCU' CONSTANTA

263 FOCUŢA CĂTĂLINA GABRIELA XII B I 150 600 LICEUL TEORETIC 'GEORGE CALINESCU' CONSTANTA

264 BONŢOIU ROXANA ANDREEA XII C III 50 200 LICEUL TEORETIC 'GEORGE CALINESCU' CONSTANTA

265 NICA MADALINA XII E III 50 200 LICEUL TEORETIC 'GEORGE CALINESCU' CONSTANTA

266 MARIN IONELIA ROXANA XII E I 150 600 LICEUL TEORETIC 'GEORGE CALINESCU' CONSTANTA

267 MAXIMIUC DIANA-MARIA XII E II 100 400 LICEUL TEORETIC 'GEORGE CALINESCU' CONSTANTA

268 BULĂU F. FLORIN VLAD IX II 100 400 LICEUL TEORETIC ’LUCIAN BLAGA’ CONSTANŢA LICEUL TEHNOLOGIC TOPRAISAR

CCC OOONNNSSS IIILLL IIIUUULLL JJJ UUUDDDEEE % % %EE E ...· ccc ooonnnsss iiilll iiiuuulll jjj uuudddeee % % %ee. e aaannn ccc ooonnnsss ttt aaannn % % %aa. a - - 241 -40 - 1 - - [PDF Document] (10)

NR.

CRT.NUME SI PRENUME CLASA

loc

LICEU

BURSA

LICEU

total

burse 4

luni sem I

an scolar

2016-

2017

CNP LICEU SCOALA DE PROVENIENTA

269 GOIDAN I. BIANCA ELENA IX I 150 600 LICEUL TEORETIC ’LUCIAN BLAGA’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’DUMITRU GAVRILESCU’ GÂRLICIU

270 DINU N. SEBASTIAN GEORGIAN IX I 150 600 LICEUL TEORETIC ’LUCIAN BLAGA’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’IOAN ATANASIU’ LIPNIŢA

271 RĂDOI V. BOGDAN IX I 150 600 LICEUL TEORETIC ’LUCIAN BLAGA’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’MIHAI EMINESCU’ COSTINEŞTI

272 CAPITAN M. MARIA IX II 100 400 LICEUL TEORETIC ’LUCIAN BLAGA’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’MIHAI EMINESCU’ COSTINEŞTI

273 TRAŞCĂ M. GEORGE VALENTIN IX III 50 200 LICEUL TEORETIC ’LUCIAN BLAGA’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’MIHAI EMINESCU’ COSTINEŞTI

274 BADEA M. MARIAN VALENTIN IX III 50 200 LICEUL TEORETIC ’LUCIAN BLAGA’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’NICHITA STĂNESCU’ MERENI

275 BOITAN N. ELENA IX I 150 600 LICEUL TEORETIC ’LUCIAN BLAGA’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’NICOLAE MARALOI’ SARAIU

276 RAȚĂ E. ANDREI SEBASTIAN IX I 150 600 LICEUL TEORETIC ’LUCIAN BLAGA’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CASTELU

277 STAMEN L. ȘTEFAN VLAD IX II 100 400 LICEUL TEORETIC ’LUCIAN BLAGA’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CASTELU

278 ROŞCA C. ANDREEA GEORGIANA IX II 100 400 LICEUL TEORETIC ’LUCIAN BLAGA’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VULTURU

279 NICHIFOREASA C. MARIA IX I 150 600 LICEUL TEORETIC ’LUCIAN BLAGA’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 MOVILIŢA

280 RAFA V. FLORIAN ANDREI X A III 50 200 LICEUL TEORETIC ’LUCIAN BLAGA’ CONSTANŢA

281 PINTILII I. CRISTINA ANDREEA X A II 100 400 LICEUL TEORETIC ’LUCIAN BLAGA’ CONSTANŢA

282 SARALI N. DENISA X B I 150 600 3LICEUL TEORETIC ’LUCIAN BLAGA’ CONSTANŢA

283 UDREA M. ANDREEA X B I 150 600 LICEUL TEORETIC ’LUCIAN BLAGA’ CONSTANŢA

284 FLOREA N. ANDREI CĂTĂLIN X B II 100 400 LICEUL TEORETIC ’LUCIAN BLAGA’ CONSTANŢA

285 SIVRIU I. DIANA ANDREEA X B I 150 600 LICEUL TEORETIC ’LUCIAN BLAGA’ CONSTANŢA

286 SUBTIRELU A. ALINA GABRIELA X C II 100 400 LICEUL TEORETIC ’LUCIAN BLAGA’ CONSTANŢA

287 DUMITRASCU S. ADELINA ELENA X C II 100 400 LICEUL TEORETIC ’LUCIAN BLAGA’ CONSTANŢA

288 VĂRJOGHE T. IOAN-ALEXANDRU XI A III 50 200 LICEUL TEORETIC ’LUCIAN BLAGA’ CONSTANŢA

289 PAVLOV D. ALEXANDRU XI A I 150 600 LICEUL TEORETIC 'LUCIAN BLAGA' CONSTANTA

290 ICHIM A. ANDREI-ABDULAH XI A I 150 600 LICEUL TEORETIC 'LUCIAN BLAGA' CONSTANTA

291 RÄ‚DULESCU AG. IULIA SORINA XI B I 150 600 LICEUL TEORETIC 'LUCIAN BLAGA' CONSTANTA

292 TOPALU G. OCTAVIAN - GEORGE XI C III 50 200 LICEUL TEORETIC 'LUCIAN BLAGA' CONSTANTA

293 IOSUB V. SERGIU-DUMITRU XI C II 100 400 LICEUL TEORETIC 'LUCIAN BLAGA' CONSTANTA

294 HANU GEORGE XII B II 100 400 LICEUL TEORETIC 'LUCIAN BLAGA' CONSTANTA

295 CRISTIAN ANDREEA DAIANA XII C III 50 200 LICEUL TEORETIC 'LUCIAN BLAGA' CONSTANTA

296 PRICOP MARINA XII C III 50 200 LICEUL TEORETIC 'LUCIAN BLAGA' CONSTANTA

297 COJANU ANA-PAULA XII C II 100 400 LICEUL TEORETIC 'LUCIAN BLAGA' CONSTANTA

298 BURCA ANCA ALEXANDRA XII C II 100 400 LICEUL TEORETIC 'LUCIAN BLAGA' CONSTANTA

299 VANESCU CRISTINA-FLORENTINA XII C I 150 600 LICEUL TEORETIC 'LUCIAN BLAGA' CONSTANTA

300 NECULAI ANDREEA XII C II 100 400 LICEUL TEORETIC 'LUCIAN BLAGA' CONSTANTA

CCC OOONNNSSS IIILLL IIIUUULLL JJJ UUUDDDEEE % % %EE E ...· ccc ooonnnsss iiilll iiiuuulll jjj uuudddeee % % %ee. e aaannn ccc ooonnnsss ttt aaannn % % %aa. a - - 241 -40 - 1 - - [PDF Document] (11)

NR.

CRT.NUME SI PRENUME CLASA

loc

LICEU

BURSA

LICEU

total

burse 4

luni sem I

an scolar

2016-

2017

CNP LICEU SCOALA DE PROVENIENTA

301 CIOFU CORNELIU - ADRIAN XII D II 100 400 LICEUL TEORETIC 'LUCIAN BLAGA' CONSTANTA

302 DOGARU MARIUS ALEXANDRU XII D III 50 200 LICEUL TEORETIC 'LUCIAN BLAGA' CONSTANTA

303 RUSEN GRIGORE RUANA VERONA XII D II 100 400 LICEUL TEORETIC 'LUCIAN BLAGA' CONSTANTA

304 SAMEDIN U. AIME IX III 50 200 LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VALU LUI TRAIAN

305 VÎLCICĂ A. ALEXANDRU CRISTIAN IX E I 150 600 LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA LICEUL TEHNOLOGIC ’I.C.BRĂTIANU’ NICOLAE BĂLCESCU

306 POENARU DȘ. IOANA MARIA IX D I 150 600 LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE DUMITRESCU’ CUMPĂNA

307 BUMB AC. IOAN VASILE RAREŞ IX B III 50 200 LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE DUMITRESCU’ CUMPĂNA

308 TRANCĂ I. IONUȚ CIPRIAN IX E I 150 600 LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA LICEUL TEHNOLOGIC TOPRAISAR

309 BARAU E. ELENA RALUCA IX B I 150 600 LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA LICEUL TEORETIC MIHAIL KOGĂLNICEANU

310 CANTORIU C. ANCA MIHAELA IX B II 100 400 LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’ION BORCEA’ AGIGEA

311 SIRBU E. GEORGIANA IX F II 100 400 LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ 'A. GHENCEA' SĂCELE

312 SUCIU C. MIHAI IX C I 150 600 LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LUMINA

313 DELIORGA M. IOAN IX C I 150 600 LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 POARTA ALBĂ

314 SAMEDIN U. ARZU IX B I 150 600 LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VALU LUI TRAIAN

315 STAN M. IONUŢ OCTAVIAN X A I 150 600 LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA

316 TEJA G. CONSTANTIN X A I 150 600 LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA

317 BLIDARU I. AURELIA ELENA X A I 150 600 LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA

318 MIHALCEA C. ANCA ANA MARIA X C II 100 400 LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA

319 IVANCIU D. ANCA GEORGIANA X C I 150 600 LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA

320 GLĂVAN E. ANCA X E II 100 400 LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA

321 CHEBUŢĂ T. MIHAELA X E I 150 600 LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA

322 ȚĂPURICĂ M. RALUCA MARIA X E I 150 600 LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA

323 APETROAIE G. RÄZVAN MIHAI XI A I 150 600 LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS' CONSTANTA

324 ENE R. GABRIELA-AMALIA XI B I 150 600 LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS' CONSTANTA

325 CADÂR S. LEVENT XI B II 100 400 LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS' CONSTANTA

326 NICOLAE I. ADELINA-SONIA XI B III 50 200 LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS' CONSTANTA

327 ENACHE S. SILVIU - ALEXANDRU XI D I 150 600 LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS' CONSTANTA

328 VIZIREANU M. BIANCA ELENA XI D II 100 400 LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS' CONSTANTA

329 GANEA V. CRISTINA LORENA XI E I 150 600 LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS' CONSTANTA

330 TOCARIUC N. MARIA MIRABELA XI E III 50 200 LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS' CONSTANTA

331 RÄ‚DUCANU G. CRISTINA-LOREDANA XI E I 150 600 LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS' CONSTANTA

332 DELIORGA M. MARIA XI E I 150 600 LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS' CONSTANTA

CCC OOONNNSSS IIILLL IIIUUULLL JJJ UUUDDDEEE % % %EE E ...· ccc ooonnnsss iiilll iiiuuulll jjj uuudddeee % % %ee. e aaannn ccc ooonnnsss ttt aaannn % % %aa. a - - 241 -40 - 1 - - [PDF Document] (12)

NR.

CRT.NUME SI PRENUME CLASA

loc

LICEU

BURSA

LICEU

total

burse 4

luni sem I

an scolar

2016-

2017

CNP LICEU SCOALA DE PROVENIENTA

333 TUDOR A. ELENA ALEXANDRA XI E II 100 400

CNP LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS' CONSTANTA

334 OMER Z. MIRIEM XI E II 100 400 LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS' CONSTANTA

335 CÂRLIG V. BIANCA-TEODORA XI F I 150 600 LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS' CONSTANTA

336 BADEA IOANA ALEXANDRA XII A I 150 600 LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS' CONSTANTA

337 TANASOV ALEXANDRU-GABRIEL XII A II 100 400 LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS' CONSTANTA

338 VLĂDUŢĂ RĂZVAN XII A I 150 600 LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS' CONSTANTA

339 SIDOR LAURA ISABELA XII A I 150 600 LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS' CONSTANTA

340 ŢIGMEANU ANA MARIA XII A I 150 600 LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS' CONSTANTA

341 VLAD DIANA ROXANA XII B I 150 600 LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS' CONSTANTA

342 VĂETIŞ ROBERT CRISTIAN XII E III 50 200 LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS' CONSTANTA

343 URSAN DENISSE ALEXANDRA XII E II 100 400 LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS' CONSTANTA

344 SEIMENEANU ANDRA MARIA XII E II 100 400 LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS' CONSTANTA

345 VELCEA GEORGIANA XII E I 150 600 LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS' CONSTANTA

346 CIOCAN ŞTEFAN COSMIN XII E III 50 200 LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS' CONSTANTA

347 EMURLA ONUR XII E I 150 600 LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS' CONSTANTA

348 GRIGORE LAURA IRINA XII E I 150 600 LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS' CONSTANTA

349 PETREA ALEXANDRU IULIAN XII F III 50 200 LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS' CONSTANTA

350 PÎRLIŢEANU EUSEBIU ALBERT XII F I 150 600 LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS' CONSTANTA

351 PLETEA ŞTEFANIA RALUCA XII F II 100 400 LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS' CONSTANTA

352 STÎNGĂ V. ELENA GEORGIANA IX E I 150 600 LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA LICEUL TEHNOLOGIC CIOBANU

353 MOROIANU C. ELENA VICTORIŢA IX D II 100 400 LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA LICEUL TEORETIC ’IOAN COTOVU’ HÂRŞOVA

354 BABALIC E. ANDRADA IX C II 100 400 LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA LICEUL TEORETIC MIHAIL KOGĂLNICEANU

355 GULIU G. MANOELA IVONA IX G III 50 200 LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA LICEUL TEORETIC MIHAIL KOGĂLNICEANU

356 CADÎR S. ANELIS EBRU IX A I 150 600 LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’ION BORCEA’ AGIGEA

357 AROSCULESEI T. LAVINIA IX A III 50 200 LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’ION BORCEA’ AGIGEA

358 NICHITOIU G. INGRID LARISA IX D I 150 600 LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’NICHITA STĂNESCU’ MERENI

359 ASAN O. MELIHAN YILDÎZ IX C I 150 600 LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA ŞC GIM ’VICEAMIRAL IOAN MURGESCU’ VALU LUI TRAIAN

360 PROCOP I. IONELA EMMANUELA IX B I 150 600 LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ 'A. GHENCEA' SĂCELE

361 EVDOCHIM LE. BIANCA MARIA IX G II 100 400 LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LUMINA

362 OLTEANU F. GEORGIANA CĂTĂLINA IX D III 50 200 LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LUMINA

363 MONEA ȘA. ANCA IX II 100 400 LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 POARTA ALBĂ

364 SUBȚIRICĂ F. FLAVIUS VASILICĂ IX F III 50 200 LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 POARTA ALBĂ

CCC OOONNNSSS IIILLL IIIUUULLL JJJ UUUDDDEEE % % %EE E ...· ccc ooonnnsss iiilll iiiuuulll jjj uuudddeee % % %ee. e aaannn ccc ooonnnsss ttt aaannn % % %aa. a - - 241 -40 - 1 - - [PDF Document] (13)

NR.

CRT.NUME SI PRENUME CLASA

loc

LICEU

BURSA

LICEU

total

burse 4

luni sem I

an scolar

2016-

2017

CNP LICEU SCOALA DE PROVENIENTA

365 GAVRILĂ DV. RĂZVAN IONUȚ IX A I 150 600 LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TUZLA

366 ARFIR M. MĂDĂLINA IX A II 100 400 LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TUZLA

367 TÎRZIMAN I. VALENTINA MIRABELA IX D I 150 600 LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VULTURU

368 CEAMATU G. CRISTIAN X A III 50 200 LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA

369 MORARU V. ELENA VICTORIA X A I 150 600 LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA

370 DUDA I. AMALIA MARIA X B I 150 600 LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA

371 GHEORGHE C. IULIA CRISTINA X B III 50 200 LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA

372 LAZAR P. ANDREEA DIANA X C II 100 400 LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA

373 STĂNĂGUI L. ALIN IONUȚ X D II 100 400 LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA

374 DINCULESCU N. MARIUS PETRU X D I 150 600 LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA

375 OSMAN R. MELEK X D I 150 600 LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA

376 PETREA D. ANDREI X D II 100 400 LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA

377 VLAD I. FLORIN IONUȚ X D I 150 600 LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA

378 COSTACHE A. ANDREEA X F I 150 600 LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA

379 LUNGU GD. ANDREI COSMIN X F III 50 200 LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA

380 SIMION M. ANDRA MARIA X F II 100 400 LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA

381 RĂILEANU C. BIANCA ELENA X F I 150 600 LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA

382 RADU D. DIANA-MIRELA XI A I 150 600 LICEUL TEORETIC 'TRAIAN' CONSTANTA

383 ROŞIU C. CRISTIAN-MIHAI XI A I 150 600 LICEUL TEORETIC 'TRAIAN' CONSTANTA

384 STANCIU F. ALEXANDRU FLORIN XI A I 150 600 LICEUL TEORETIC 'TRAIAN' CONSTANTA

385 ENACHE M. ROXANA-EMILIA XI B II 100 400 LICEUL TEORETIC 'TRAIAN' CONSTANTA

386 SEVINDI H. SULEYMAN - SINAN XI B I 150 600 LICEUL TEORETIC 'TRAIAN' CONSTANTA

387 BERGHILÄ‚ F. ELENA XI C II 100 400 LICEUL TEORETIC 'TRAIAN' CONSTANTA

388 GHENA V. ROXANA ANDREEA XI C I 150 600 LICEUL TEORETIC 'TRAIAN' CONSTANTA

389 DUMITRU D. IONELA DANIELA XI D I 150 600 LICEUL TEORETIC 'TRAIAN' CONSTANTA

390 MARINCIU T. OANA - DIANA XI F II 100 400 LICEUL TEORETIC 'TRAIAN' CONSTANTA

391 MINEA VASILE LIVIU XII A I 150 600 LICEUL TEORETIC 'TRAIAN' CONSTANTA

392 ILIE VALENTIN IONUŢ XII A I 150 600 LICEUL TEORETIC 'TRAIAN' CONSTANTA

393 BOTEZATU ALINA GEORGIANA XII A I 150 600 LICEUL TEORETIC 'TRAIAN' CONSTANTA

394 ANGHEL ALIN NICOLAE XII A II 100 400 LICEUL TEORETIC 'TRAIAN' CONSTANTA

CCC OOONNNSSS IIILLL IIIUUULLL JJJ UUUDDDEEE % % %EE E ...· ccc ooonnnsss iiilll iiiuuulll jjj uuudddeee % % %ee. e aaannn ccc ooonnnsss ttt aaannn % % %aa. a - - 241 -40 - 1 - - [PDF Document] (14)

NR.

CRT.NUME SI PRENUME CLASA

loc

LICEU

BURSA

LICEU

total

burse 4

luni sem I

an scolar

2016-

2017

CNP LICEU SCOALA DE PROVENIENTA

395 SERBAN ECATERINA NICOLETA XII B II 100 400 LICEUL TEORETIC 'TRAIAN' CONSTANTA

396 DRUŢU ANDREEA CRISTINA XII B II 100 400 LICEUL TEORETIC 'TRAIAN' CONSTANTA

397 VASILESCU CORINA XII D I 150 600 LICEUL TEORETIC 'TRAIAN' CONSTANTA

398 GOGU IONELA GABRIELA XII D I 150 600 LICEUL TEORETIC 'TRAIAN' CONSTANTA

399 PĂDURE DIANA ANGELA XII F III 50 200 LICEUL TEORETIC 'TRAIAN' CONSTANTA

400 IANCU ANDREEA RALUCA XII F I 150 600 LICEUL TEORETIC 'TRAIAN' CONSTANTA

401 GHEORGHIŢĂ CRISTIAN XII F I 150 600 LICEUL TEORETIC 'TRAIAN' CONSTANTA

402 NEGRU FLORENTINA OANA XII F II 100 400 LICEUL TEORETIC 'TRAIAN' CONSTANTA

403 DIACONU CONSTANTIN ALEXANDRU XII F II 100 400 LICEUL TEORETIC 'TRAIAN' CONSTANTA

404 GELIL KASEL ILDIZ XII G III 50 200 LICEUL TEORETIC 'TRAIAN' CONSTANTA

405 HERA BIANCA ANDREEA XII G I 150 600 LICEUL TEORETIC 'TRAIAN' CONSTANTA

406 STAN MIHAI - SEBASTIAN XII G II 100 400 LICEUL TEORETIC 'TRAIAN' CONSTANTA

407 AXINTE V. ANDREEA IULIANA IX C III 50 200 COLEGIUL TEHNIC DE MARINĂ ’ALEXANDRU IOAN CUZA’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’NICOLAE MARALOI’ SARAIU

408 STEFAN C. VICTOR IX B III 50 200 COLEGIUL TEHNIC DE MARINĂ ’ALEXANDRU IOAN CUZA’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PANTELIMON

409 SCHINTEIE P. IONUȚ ROMICĂ IX A II 100 400 COLEGIUL TEHNIC DE MARINĂ ’ALEXANDRU IOAN CUZA’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PECINEAGA

410 PANAIT E. GEORGIANA IULIANA IX A III 50 200 COLEGIUL TEHNIC DE MARINĂ ’ALEXANDRU IOAN CUZA’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CIOCÂRLIA DE SUS

411 GUȚĂ T. DORU GABRIEL IX A I 150 600 COLEGIUL TEHNIC DE MARINĂ ’ALEXANDRU IOAN CUZA’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 GENERAL SCĂRIŞOREANU

412 OLTEANU I. ION IX X III 50 200 COLEGIUL TEHNIC DE MARINĂ ’ALEXANDRU IOAN CUZA’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 GENERAL SCĂRIŞOREANU

413 BOROŞ G. COSMIN-IULIAN X A II 100 400 COLEGIUL TEHNIC DE MARINĂ ’ALEXANDRU IOAN CUZA’ CONSTANŢA

414 FRUNZĂ C. ANDREI ALIN X A II 100 400 COLEGIUL TEHNIC DE MARINĂ ’ALEXANDRU IOAN CUZA’ CONSTANŢA

415 TRANDAFIR I. LAURENŢIU VASILICÄ‚ XI A II 100 400 COLEGIUL TEHNIC DE MARINA 'ALEXANDRU IOAN CUZA' CONSTANTA

416 COJANU M. ALEXANDRU - GEORGIAN XI A II 100 400 COLEGIUL TEHNIC DE MARINA 'ALEXANDRU IOAN CUZA' CONSTANTA

417 VLÄDUCEANU T. IONUŢ XI B II 100 400 COLEGIUL TEHNIC DE MARINA 'ALEXANDRU IOAN CUZA' CONSTANTA

418 CRETU I. IONUŢ IULIAN XI C III 50 200 COLEGIUL TEHNIC DE MARINA 'ALEXANDRU IOAN CUZA' CONSTANTA

419 ATODIRESEI D. MARIA-ALEXANDRA XI C II 100 400 COLEGIUL TEHNIC DE MARINA 'ALEXANDRU IOAN CUZA' CONSTANTA

420 TIRIPAN FLAVIUS DANIEL XII A II 100 400 COLEGIUL TEHNIC DE MARINA 'ALEXANDRU IOAN CUZA' CONSTANTA

421 LAZĂR GABRIEL XII A II 100 400 COLEGIUL TEHNIC DE MARINA 'ALEXANDRU IOAN CUZA' CONSTANTA

422 CRACIUN G. VIORICA IX I 150 600 LICEUL TEHNOLOGIC ’GHEORGHE MIRON COSTIN’ CONSTANŢA LICEUL TEHNOLOGIC ’RADU PRIŞCU’ DOBROMIR

423 BANDRABUR MIHAELA-STEFANIA XII A I 150 600 LICEUL TEHNOLOGIC 'GHEORGHE MIRON COSTIN' CONSTANTA

424 DOBRE L. IULIAN IX III 50 200 LICEUL TEHNOLOGIC ’DIMITRIE LEONIDA’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’IOAN ATANASIU’ LIPNIŢA

425 OATU T. EMANUEL FLORIN IX II 100 400 LICEUL TEHNOLOGIC ’DIMITRIE LEONIDA’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 MOVILIŢA

CCC OOONNNSSS IIILLL IIIUUULLL JJJ UUUDDDEEE % % %EE E ...· ccc ooonnnsss iiilll iiiuuulll jjj uuudddeee % % %ee. e aaannn ccc ooonnnsss ttt aaannn % % %aa. a - - 241 -40 - 1 - - [PDF Document] (15)

NR.

CRT.NUME SI PRENUME CLASA

loc

LICEU

BURSA

LICEU

total

burse 4

luni sem I

an scolar

2016-

2017

CNP LICEU SCOALA DE PROVENIENTA

426 NICOLA I. MIRCEA DUMITREL IX II 100 400 LICEUL TEHNOLOGIC ’DIMITRIE LEONIDA’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 VIILE

427 DRAGOMIR I. ROBERT IX I 150 600 LICEUL TEHNOLOGIC ’DIMITRIE LEONIDA’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 COSLUGEA

428 GABOR MĂDĂLIN XII D I 150 600 LICEUL TEHNOLOGIC ,,DIMITRIE LEONIDA" CONSTANŢA

429 AMET G. CRISTINA ELENA IIX II 100 400 COLEGIUL TEHNIC ’PONTICA’ CONSTANŢA

430 DOMNARU L. VALENTIN RAZVAN IX I 150 600 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 OITUZ

431 MITU N. VALENTIN IONUŢ IIX II 100 400 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CONSTANŢA

432 HRIŢULEAC C. EMANUELA-GEORGIANA XI III 50 200 LICEUL INFORMATICA CONSTANTA

433 ARIF OZGEAN XII II 100 400 LICEUL INFORMATICA CONSTANTA

434 STOICA M D. RALUCA-BIANCA XI B I 150 600 COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTA ,,REGINA MARIA,, CONSTANTA

435 BOTĂ I. ELENA NARCISA IX III 50 200 LICEUL TEHNOLOGIC ’IOAN N.ROMAN’ CONSTANŢA LICEUL TEHNOLOGIC ’JEAN DINU’ ADAMCLISI

436 BESLEAGA D. ANA MARIA IX II 100 400 LICEUL TEHNOLOGIC ’IOAN N.ROMAN’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PANTELIMON

437 AHMET S. SENIA IX II 100 400 LICEUL TEHNOLOGIC ’IOAN N.ROMAN’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PIATRA

438 LUPU A. BIANCA ANDREEA IX II 100 400 LICEUL TEHNOLOGIC ’IOAN N.ROMAN’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CIOCÂRLIA DE SUS

439 CONSTANTIN M. MARCELA IX I 150 600 LICEUL TEHNOLOGIC ’IOAN N.ROMAN’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 RĂZOARE

440 CHELARIU S. ANDREEA X III 50 200 COLEGIUL TEHNIC ’VASILE PÂRVAN’ CONSTANŢA

441 MATEI G. IONUT VLADUT X III 50 200 SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX „SF. CUV. DIONISIE EXIGUUL” CONSTANȚA

442 STEFANENCO I. VASILE ALEXANDRU IX III 50 200 COLEGIUL TEHNIC ’TOMIS’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PIATRA

443 RADU V. CIPRIAN-VASILICĂ IX III 50 200 COLEGIUL TEHNIC ’TOMIS’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CULMEA

444 ANGHELACHE -. ANDREEA ELENA IX III 50 200 LICEUL TEHNOLOGIC ’C.A.ROSETTI’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMANA

445 BOUROS V. ANDREEA IX III 50 200 LICEUL TEHNOLOGIC ’C.A.ROSETTI’ CONSTANŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 NUNTAŞI

446 DOBRIN D. IULIANA XI B I 150 600 LICEUL TEHNOLOGIC "C A ROSETTI" CONSTANŢA

48700 194800

Şef serviciu Cultură, Sport, Turism

Întocmit

Inspector superior - Dumitru Liliana

Costencu Irina Elena

Direcţia Cultură, Sport, Turism şi Sănătate

Director Petrachi Mihaela Anca

Vicepreședinte,

Learciu Dumitru Daniel

CCC OOONNNSSS IIILLL IIIUUULLL JJJ UUUDDDEEE % % %EE E ... · ccc ooonnnsss iiilll iiiuuulll jjj uuudddeee % % %ee. e aaannn ccc ooonnnsss ttt aaannn % % %aa. a - - 241 -40 - 1 - - [PDF Document] (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rubie Ullrich

Last Updated:

Views: 6100

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rubie Ullrich

Birthday: 1998-02-02

Address: 743 Stoltenberg Center, Genovevaville, NJ 59925-3119

Phone: +2202978377583

Job: Administration Engineer

Hobby: Surfing, Sailing, Listening to music, Web surfing, Kitesurfing, Geocaching, Backpacking

Introduction: My name is Rubie Ullrich, I am a enthusiastic, perfect, tender, vivacious, talented, famous, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.